CMB:s digitala strategidag 2021

Publicerat 21-05-12

Projektledningsuppdrag för CMB (Centrum för Management i Byggsektorn), där vi tillsammans med IQ Samhällsbyggnad och Boverket arrangerade en digital strategidag på temat ledarskap för minskat slöseri och färre byggskador.

Nytt diagnostiksystem kan rädda liv

Spännande uppdrag för Prevas, som samarbetar med diagnostikföretaget Gradientech i ett projekt där man utvecklat ett ultrasnabbt diagnostiksystem som kan rädda liv och motverka antibiotikaresistens.