CMB:s digitala strategidag 2021

Publicerat 21-05-12

Projektledningsuppdrag för CMB (Centrum för Management i Byggsektorn), där vi tillsammans med IQ Samhällsbyggnad och Boverket arrangerade en digital strategidag på temat ledarskap för minskat slöseri och färre byggskador.