Vad handlar projekten inom Produktion2030 om?

Publicerat 18-05-23

Nu finns det åtta nya projekt beviljade av Produktion2030 där populärvetenskapliga beskrivningar publiceras efterhand – bland annat om projektet Karakuri IoT som vänder digitaliseringen upp och ner!