Svensk digitalisering lyfts inom EU

Publicerat 18-08-14

Pilotprojektet Digilyftet introducerade ett koncept för att stödja små och medelstora företag (SMF) att anamma digitalisering – MITC på Mälardalens högskola fortsätter nu arbetet med projektet Digifuture.