Hierarkisk organisation – byråkratisk och ineffektiv

Publicerat 19-11-05

Respekten för människan, delaktighet, kommunikation med hjälp av visuella bilder, en arbetsmiljö som stödjer ständiga förbättringar är alla delar i Lean. För att få ut full effekt av Lean och bli ledande behövs för många organisationer en förändring av synen på människan.