Välkommen till Hollertz & Co 👋

Vi är en kommunikationsbyrå med ett extra intresse för teknik, produktion och samhällsbyggnad. Tillsammans med våra kunder tillgängliggör vi forskning, innovationer och utvecklingsprojekt som stärker den svenska industrin och bidrar till nya, hållbara lösningar.

Strategier för kommunikation av projekt- och forskningsresultat

Kundberättelser, artiklar, intervjuer, pressmeddelanden och bloggar

Ansökningar och projektrapporter till offentliga finansiärer

Webbutveckling i samarbete med kommunikationsbyrån Tigerton

GDPR-säker e-post­kommunikation och deltagarhantering

Grafiskt arbete och layout för digitala produkter och trycksaker

Kunder och uppdrag

Här har vi några av de organisationer, projekt och företag som vi samarbetar med.